تلفن پشتیبانی

017-33335163

واتس آپ

09216288068

ایمیل پشتیابنی

info@artsin.ir

آدرس پستی

استان گلستان- بلوار دانشجو- پارک علم و فناوری