تحصیلات

کارشناسی ارشد
طراحی پارچه و لباس(سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه هنر- تهران. 1392 تا 1394

کارشناسی
طراحی و چاپ پارچه- دانشگاه هنر- تهران. 1388 تا 1392

کاردانی
گرافیک- آموزشکده فنی مائده- گرگان. 1384 تا 1386

***

  o     عضو انجمن علمی طراحی و چاپ  پارچه دانشگاه هنر در سال‌های 88 تا 91

  o     عضو هیئت تحریریه نشریه چهل تیکه از سال 1390

  o     سردبیر نشریه چهل تیکه از سال 1392 تا 1394

  o   مدیر اجرایی و عضو شورای راهبردی جشنواره مد و لباس دانشجویی دیبا. (همکاری با جهاددانشگاهی واحد هنر و معاونت فرهنگی دانشگاه هنر) 1393

  o     طراحی روسری ابریشمی و همکاری با کارگاه های تولیدی چاپ باتیک و خیس (سیلک) از سال1392

  o     کسب مقام دوم طراحی لباس در نخسین جشنواره ملی لباس عاشورایی در بخش کودک 1395

  o     طراحی روسری های سنتی و مدرن با روش چاپ دیجیتال از سال 1397

  o     طراحی پارچه برای کارخانه های ایران و ترکیه و چین

  o  بنیان­گذار نخستین استودیوی مجازی طراحی تخصصی منسوجان و دکوراسیون داخلی در ایران به نام آرت سین 1398

  o     تدریس در زمینه طراحی پارچه در مجموعه آموزش دیجیتال و اینترنتی فرادرس 1399

  o   تدریس در دانشگاه فنی و دانشگاه گلستان از سال 1395

            نشست تخصصی

          سخنرانی در هفته پژوهش در زمینه طراحی پایدار و اکوفشن در در دانشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان، مائده، آذر 1395

          سخنرانی در زمینه طراحی پایدار و طراحی دوستدار طبیعت در سومین جشنواره مد ایرانی اسلامی استان گلستان، گرگان، اسفند 1395

          سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان طراحی چرخه زندگی محصول در راستای اهداف مد سبز در دانشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان، مائده، 28 آذر 1397

          ارائه مقاله ی پذیرفته شده در همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار با عنوان روپوش مدارس؛ عرصه ای برای تبلور اصول پایداری و طراحی سبز در دانشگاه الزهرا، تهران، 3 دی 1397

          سخنرانی با عنوان اهمیت طراحی و تولید سبز در حفظ محیط زیست در پنجمین جشنواره مد و لباس اسلامی، ایرانی استان گلستان، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گرگان، 22 دی 1397

           مقاله

          روپوش مدارس؛ عرصه ای برای تبلور اصول پایداری و طراحی سبز- پذیرفته شده در همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد پایداری

             کتاب

          اصول و مبانی پارچه ­شناسی؛ نشر عطران- تهران- 1399


          تسلط به نرم افزارهای طراحی پارچه و لباس دو بعدی و سه بعدی