تحصیلات

کارشناس طراحی نقش و چاپ پارچه – دانشگاه هنر تهران

***

سوابق کاري 

*موسس و مدیر عامل استودیو طراحی پارچه طراز

*طراحی چاپ پارچه ) دیجیتال – تخت – روتاري ( براي تجار بازار ایران و ترکیه

*مدیر مسئول و سر دبیر نشریه تخصصی چهل تیکه (تخصصی طراحی و تولید پارچه)

*مدیر طراحی و مدیر روابط عمومی شرکت حوله آذرریس تبریز


طراحی پارچه براي:

-کارخانه یزد بافت -گروه صنایع نساجی سیب اصفهان

-کارخانه نقشین یزد -لوکس ولوت تهران

-شرکت هل -شرکت Cotton Box ترکیه

-کارخانه سعادت -شرکت Hobby ترکیه

-شرکت رزین تاژ -شرکت bahartextile ترکیه

-شرکت تولیکا -کارخانه نساجی فدك اصفهان

-آستان قدس رضوي -شرکت فرش ماوي

-تولیدي پوشاك سایروس -کالاي خواب کلاسیک

-کالاي خواب آمارا -کالاي خواب فیلور

-شرکت پوشاك نیلی -برند روسري پیمان

-شرکت پوشاك ninobaby -شرکت پوشاك indigo ترکیه

-شرکت چاپ و رنگرزي نگارین اصفهان – شرکت اسپادانا

-کالاي خواب الگانس


مسئولیت هاي اجرایی:

-مدیر نمایشگاهی شرکت آذرریس تبریز در نمایشگاه بین المللی IRANTEX 49- در سال هاي 94 و 95

-برگزارکننده همایش کار آفرینی و کسب وکار در سال 97

-برگزارکننده دوره تخصصی نقش پارچه با نرم افزار ویژه صنعت نساجی در سال 97

-حضور در ششمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي RINOTEX در سال 97

-سخنران رویداد کارآفرینی “صندلی تجربه” در دانشگاه علمی کاربردي جهاد دانشگاهی سال 98

-برگزار کننده دیدار فعالان صنعت و دانشگاه در دانشگاه علم و فرهنگ سال 98

-سخنران هفتمین رویداد کارآفرینی “تازه شو” با موضوع مد و فناوري در سال 98

-مدرس کارگاه آموزشی جامعه متخصصین نساجی در نمایشگاه IRANTEX با موضوع خلاقیت در طراحی سال98

-برگزارکننده دوره کارورزي دانشجویان طراحی لباس دانشگاه چرم در سال 98

-کارشناس برنامه رادیویی “زرجامه” در رادیو فرهنگ سال 98

-مدیریت برگزاري سمینار ” طراحی پارچه و لباس با ابزار روز ” در دانشگاه هنر تهران در سال 97


-تسلط بالا به Adobe illustrator ، Adobe photoshop ، ACDL